SWG
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту skyworkgroup.com.
Користувачі - фізичні особи (у тому числі представники юридичних осіб), які мають можливість візуального ознайомлення з розміщеною на сайті skyworkgroup.com інформацією Адміністрація Сайту - правовласник сайту skyworkgroup.com
Загальні умови
1. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
3. При використанні ресурсів Сайту, що вимагають надання персональних даних на Сайті.
4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.
5. Адміністрація Сайту може встановлювати для Користувачів розсилку інформації, пов'язаної із замовленнями, графіками роботи офісів, акціями та іншою необхідною інформацією. Розсилання здійснюється за допомогою повідомлень SMS, push або електронної пошти.
Зобов'язання Користувача
6. Користувач погоджується не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.
7. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібна угода від Правовласників.
8. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.
9. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
10. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на сайті.
11. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
12. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
Політика обробки персональних даних
13. В рамках своєї діяльності компанія skyworkgroup працює з персональними даними, наданими здобувачами при заповненні форми онлайн-резюме на сайті, даними, спрямованими в компанію skyworkgroup за допомогою електронної пошти, отриманими компанією skyworkgroup.com через соціальні мережі, а також з даними, отриманими з загальнодоступних джерел персональних даних (сайти пошуку та найму на роботу, форуми). Тобто компанія здійснює обробку персональних даних, доступ до яких надано самим здобувачем компанії skyworkgroup.com та/або необмеженому колу осіб.
14. У більшості випадків ми працюємо з такими персональними даними: адреса, місце проживання, контактні дані (домашній та мобільний телефон, адреса електронної пошти, skype), інформація про освіту та додаткове навчання, відомості про спеціальність, дані про місця роботи та посади , відомості про заробітну плату, документи, що підтверджують особу та вік претендентів.
15. Під обробкою персональних даних мається на увазі будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) , Вилучення, використання, передачу (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Компанія skyworkgroup здійснює автоматизовану (за допомогою засобів обчислювальної техніки) та неавтоматизовану обробку персональних даних. Наш інтернет-сайт керується відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR), (Постанова (ЄС) 2016/679), який є обов'язковим до виконання законодавчим актом. Це Положення складено відповідно до вимог GDPR.
16. Компанія skyworkgroup не розкриває третім особам та не надає персональні дані без згоди претендента.
17. Здобувач особисто приймає рішення про надання персональних даних у своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних має бути усвідомленою та конкретною. З метою виконання вимог законодавства ми просимо претендентів наголосити на знак згоди на обробку персональних даних перед заповненням онлайн-інтерв'ю в компанії skyworkgroup на основному сайті компанії.
Інші умови
18. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
19. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.
20. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.
21. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-яким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
22. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.